Zoek
Hieronder kunt u de presentaties van de afgelopen ouderavonden nog een keer bekijken:


Presentaties van mevr. van Schijndel betreffende het examen:


Presentatie examen leerjaar 3


Presentatie examen leerjaar 4


Presentaties van dhr. Koelink betreffende oriëntatie op de vervolgstudie:


Presentatie oriënteren leerjaar 3


Presentatie oriënteren leerjaar 4De presentatie van het BHC is hier te downloaden en de presentatie van The Rent Company is hier te vinden.

Let's See Action
3-3-2016


Dinsdag 16 en woensdag 17 februari bezocht de onderwijsinspectie onze school. Zij onderzochten onder meer de kwaliteit van onze school in het algemeen, met name in de MAVO-afdeling. Daarnaast hebben zij zich in het bijzonder gericht op de manier waarop we voor onze leerlingen onderwijs op maat bieden. Het volledige inspectierapport laat nog even op zich wachten. Wel kunnen we vast verklappen dat het oordeel heel positief is en de school een basisarrangement heeft gekregen.
Zie ook de brief aan onze leerlingen.                                     
                     
 

LoginBaanderherencollege | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@bhc.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV